Spotkanie braterskie – sierpień 2019

Spotkanie braterskie – sierpień 2019

Kolejne spotkanie braterskie naszego zboru odbyło się w sobotę 17 sierpnia.
Spotkanie otworzyliśmy kilkoma pieśniami dla oddania chwały Panu.  Jak to się już stało zwyczajem, bracia którzy po raz pierwszy przyszli na spotkanie złożyli krótkie świadectwo swojego spotkania z Bogiem, i jak trafili do zboru w Dąbrowie. Przy okazji nasz  brat Andrzej Solipiwko mający przecież ogromny staż zborowy przypomniał na przykładzie swojej rodziny historię zmian lokalizacji i miejsc zebrań społeczności ewangelicznej Czeladzi, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

W międzyczasie dołączyła grupa braci, która powróciła ze spotkania ewangelizacyjnego w szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu, składając również świadectwo bardzo udanego i owocnego spotkania.

Następnie przy kawie i poczęstunku (słynnym krzywopłockim serniku brata Jurka Kołodziejczyka) omówiliśmy plany na kolejne spotkania braterskie na wrzesień (pieczonki w Centurii) i październik (wyjazd do Wisły).

Spotkanie zakończyliśmy w doskonałych nastrojach.