Wsparci mocą Boga
Kazania

Wsparci mocą Boga

Nie ma takiej jednostki miary, która wyraziłaby jak wielka moc działa w życiu każdego wierzącego! Jak wiele jest nam dane i jak wielki potencjał jest przeznaczony przez Boga dla wsparcia ludzi wiary.
W jakim celu oraz w jakich dziedzinach możemy zobaczyć Jego moc? Jak ją odkryć i zastosować w naszym życiu?
O tym w najbliższym kazaniu na podstawie 2 Tym. 1…

Ciche i pobożne życie
Kazania

Ciche i pobożne życie

Żyjąc w świecie, gdzie tempo życia i związanym z nim ogromem napięć i stresu potrzebujemy – wręcz desperacko – tęsknimy za odpoczynkiem i normalnością. Czy to możliwe, by nie dopuszczać do palpitacji naszych emocji, żyć w ciągłym stresie, lęku na granicy załamania i depresji?

Postanowiliśmy
Kazania

Postanowiliśmy

Wszyscy podejmujemy decyzje, obyśmy mieli mądrość, a dzięki temu pewność, że są dobre i będziemy moli oglądać ich błogosławiony owoc.
Jako Społeczność, liderzy również stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami, biorąc pod uwagę skalę odpowiedzialności za tak wielu wspaniałych ludzi i niezwykłe dzieło, potrzebujemy wciąż…

Podobać się Bogu
Kazania

Podobać się Bogu

Pragnienie podobania się Bogu powinno przyświecać naszemu życiu, gdy podejmujemy wielkie wyzwania i małe decyzje. Czy to podoba się Bogu? Czy zostało to już zdefiniowane przez Jego Słowo i wyrażone przez Ewangelię, naukę apostolską, a także każdy inny fragment Biblii?