Zwróćmy się ku rzeczom wyższym. cz. VI
Kazania

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym. cz. VI

O wyjątkowości zmartwychwstania i jego bezpośrednim wpływie na życie Kościoła, oraz o naszych osobistych doświadczeniach wynikających z jego faktu. Tym się zajmiemy podczas tego zwiastowania. Wierzę, że będziemy mieli wiele radości i osobistych głębokich przeżyć z nauki o zmartwychwstaniu i zapoczątkuje zmiany

Zwyciężyć świat
Kazania

Zwyciężyć świat

Żyjemy w tym świecie, lecz do niego nie należymy. Oznacz to nic innego, jak brak akceptacji i zgody na to, by Kościół, w tym nasze życie, ulegało systemowi tego świata w jego próbie podporządkowania naszych myśli, serca, standardów życia i przedefiniowywania naszej moralności.

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz. V
Kazania

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz. V

Czy dzisiejszy Kościół ma również taką potrzebę? Jaki może mieć to wpływ na jego funkcjonowanie jeśli tego zaniechamy, albo nadużyjemy? Jakie znaczenie będzie to miało na moje, życie jeśli zaniedbam moje namaszczenie, lub nie skorzystam z tego co zostało przez Pana dla mnie przygotowane?

Wejść do odpocznienia
Kazania

Wejść do odpocznienia

Wszyscy bywamy zmęczeni fizycznie, emocjonalnie bywa, że i duchowo. Dobrze jest wiedzieć, że otrzymaliśmy jako wierzący ludzie niezwykły przywilej znaleźć się w bardzo wyjątkowym miejscu, o którym autor listu do Hebrajczyków mówi „odpocznienie”. Gdzie ono jest, lub czym ono jest to temat tego kazania i zaproszenie do skorzystania

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz IV
Kazania

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz IV

Mimo iż mamy Boże obietnice i dowody Jego łaski, wciąż te same rzeczy potrafią nas zatrzymać i przysporzyć tylu trosk i obaw. To męczące i zniechęcające kręcić się „po pustyni” zamiast cieszyć się „ziemią Bożych obietnic”. Co możemy zrobić, by wyrwać się z tego miejsca i zacząć wrastać? Przestać się kręcić wokół

Modlitwa płynąca z wiary
Kazania

Modlitwa płynąca z wiary

Zrozumienie tego czym jest chrześcijańska wiara w połączeniu z modlitwą, okaże się tą lekcją w naszym naszym życiu, która zapoczątkuje niezwykłe zmiany w każdym obszarze i dziedzinie naszego życia.
Odkryjemy jak wielką moc ma modlitwa i jak wiele zmienia w życiu człowieka. Dla Boga każda sytuacja jest do rozwiązania,

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym – cz III
Kazania

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym – cz III

Kolejne nauczanie z cyklu „Zwróćmy się ku rzeczom wyższym” będzie wymagało determinacji i samozaparcia. Lecz podchodząc z wiarą i posłuszeństwem do Bożego Słowa, otrzymujemy również gwarancję jakościowej zamiany naszego życia. To jedna z tych lekcji, która pozwoli nam nie tylko przetrwać kolejny tydzień, rozwiązać bieżący problem lecz ukierunkować

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym – cz II
Kazania

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym – cz II

Rodzimy się na nowo raz, lecz nawracajmy wiele razy. Zgadzam się z tym, że w naszym chrześcijańskim życiu, jest kilka, kilkanaście, a może nawet dziesiątki wydarzeń, które zmieniają nas, nasz sposób myślenia, służbę, stosunek do ludzi i sytuacji. Wynika to z potrzeby ciągłego wzrostu i rozwoju. Mam nadzieję, że i tym razem spojrzenie na Boże Słowo i pełne

Otrzymuje błogosławieństwo!
Kazania

Otrzymuje błogosławieństwo!

Nie mogę i nie chcę mieć innej doktryny niż ta, która pochodzi z Bożego Słowa i serca! Wszystko inne jest kłamstwem i diabelską propagandą. Nie opieram mojej wiary na rzeczywistości ziemskiej lecz niebiańskiej. Dlatego z absolutnym przekonaniem zgodnie z wolą mojego Pana chcę zaświadczyć o tym, że On pragnie by nasze życie rodziło dobre owoce i cieszyło się Jego przychylnością!