Braterskie – styczeń 2020

Braterskie – styczeń 2020

W sobotę 7 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie braterskie mężczyzn z naszego zboru. Przywitaliśmy się serdecznie i powitaliśmy kilku braci, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w takim spotkaniu i w związku z tym podzielili się krótkim świadectwem. Odśpiewaliśmy kilka pieśni co wprowadziło nas w dobry nastrój i następnie przeszliśmy do rozważania poważnego tematu odpowiedzialności i wzajemnej zależności w ramach narodu na przykładzie Księgi Nehemiasza:

1:3 A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.
1:4 A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios
1:5 Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań.
1:6 Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.

Jak można było się spodziewać temat wzbudził wiele, nie zawsze jednakowych reakcji od takich negujących odpowiedzialność zbiorową za grzechy przodków do tych akceptujących lekcję płynącą ze Starego Testamentu. Kolejne rozdziały jakie będziemy rozważać na kolejnych spotkaniach pokażą jakie postawy okażą się dominujące i w którą stronę pokieruje nas nauczanie pastora…..

Ciekawą inicjatywą, która w zamierzeniu ma ułatwić nam wzajemne poznanie jest podział na „losowe czwórki” w ramach których bracia wymienili się numerami telefonów i będą dążyć do zacieśnienia relacji w codziennych – miejmy nadzieję – kontaktach.

Na koniec rozmawialiśmy o planach na kolejne spotkania – w tym kwietniowe – robocze i majowych planach wyjazdowych, które miejmy nadzieję też się ziszczą. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.