Wizyta w Gorzycach

Wizyta w Gorzycach

Wczoraj (1 marca 2020 r.) miałem okazje odwiedzić wraz grupą Teen Challenge z Ustronia i Dąbrowy Górniczej szpital z odziałem odwykowym w Gorzycach. Pieśni, świadectwa, rozmowy i możliwość podzielenia się Dobrą Nowiną zaowocowały modlitwą o kilkunastu ludzi, którzy zapragnęli, by to Pan Jezus zmienił ich życie!

Janusz Bielawa był tam 27 lat temu, po usłyszeniu Ewangelii i prostej modlitwie dzięki łasce Bożej już nigdy nie musiał tam wracać jako pacjent. Teraz składa – o Tym, który dał mu prawdziwą wolność – świadectwo.

Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy oknie na stołówce gdzie zazwyczaj siadał, takie „okno wolności:)”! Nie wszystkie zdjęcia mogliśmy wykorzystać chroniąc prywatność pacjentów.

Na spotkaniu było  20 – 30 osób.