Ewangelizacja w parku Hallera 07.07.2019

Ewangelizacja w parku Hallera 07.07.2019

Nasze ostatnie wyjścia do parku to kolejne przełomy w rozwoju naszej grupy ewangelizacyjnej.
Widzimy jak Pan otwiera serca zborownikow, jak obdarza odwaga by publicznie składać świadectwa nawrócenia. Powołuje nowe osoby do rozmów „face to face”.

Wielka radością jest dla nas usługujących śpiewem i grą, kiedy brat Janusz H. modli się z ludźmi na ulicy i możemy widzieć ich poruszone ewangelią serca.
Nie ustajemy w modlitwie by ten zasiew padł na dobrą glebę… taką która wyda plon na wieki ku zbawieniu wielu.

Kolejnym krokiem wiary będzie wyjście do parku z olejem do modlitwy o uzdrowienie.
Pragniemy widzieć realność Chrystusa.
Miejcie nas nieustannie w modlitwach i dołączajcie do nas kiedy tylko możecie