Wszechmocny błogi Ojcze nasz

Wszechmocny, błogi Ojcze nasz,
Wysłuchaj głos modlitwy mej!
Ze źródeł Twoich dar mi dasz
Wysławiam Imię chwały Twej

Dobroci pełen jest nasz Bóg.
W upadkach często znosi nas.
My wrogom odpuszczamy dług,
Więc obdarz łaską w każdy czas

Mądrości Twojej wieczny blask,
I zdrój radości zawsze trwa!
Owocem Twoich wiecznych łask
Niech będzie święta wola Twa!

Ty wszechmogący Boże nasz,
Objawiasz, Panie, ramię Swe.
Ty serca dzieci Swoich znasz,
Królestwo niechaj przyjdzie Twe!