Wspaniały Twórca

On zna me imię
On zna mą każdą myśl
On widzi każdą łzę
gdy wołam słyszy mnie

Wspaniały Twórca
kształtuje wciąż mnie
bo zanim powstał świat
On moje życie znał

On zna me imię
On zna mą każdą myśl
On widzi każdą łzę
gdy wołam słyszy mnie

Mam Ojca w niebie
On nazwał mnie Swym
i nie zostawi mnie
gdziekolwiek ja bym był