Wielki jest nasz Pan

Wielki jest nasz Pan
Potężny jest nasz Bóg
Wielki jest nasz Pan
On stworzył cały świat

Wywyższaj Boga dziś
Królowi oddaj cześć
Niech Bogu chwała brzmi
On Stwórcą wszystkiego jest

Jego imię jest większe niż każde inne imię
Jego moc jest największa On stworzył niebo i ziemię