Wieczny król

Wieczny Król, Wielki majestat Twój
Niebo, morze, ziemia,
Stworzone mocą Twą

Wieczny Król, Wielki majestat Twój
Zbawienia mego skała
Schronienie duszy mej

Wywyższamy Królu Cię, Twe imię
Pokłoni każdy się przed tronem Twym

Wywyższam Królu Cię, Twe imię
Bo któż jest jak Ty,
Któż taki jest jak Ty?