Ty chronisz mnie

Kiedy muszę przejść przez dolinę ciężkich dni
Kiedy ledwo mogę modlić się
Słyszysz moją myśl i wołanie w sercu mym
Ukryj mnie w cieniu skrzydeł swych

Ty chronisz mnie, Ty chronisz mnie
W Twym cieniu odpoczywam
Moją siłą jesteś Ty

Ty chronisz mnie, Ty chronisz mnie
Bezpieczny jestem w Tobie
Ty zatrzymasz wrogów mych
Ty chronisz mnie

Wszelkie wątpliwości pokonała miłość Twa
Wierność Twa schronieniem duszy mej
Zła się nie ulęknę bo Ty jesteś przy mnie wciąż
W cierpieniach mych będę śpiewać pieśń

Mój Bóg On zabiera mój strach
On łagodzi mój ból, uwalnia mnie
Mój Bóg On obroną mą jest
Już nie boję się, tarczą mą jest