Twa świętość

Twa świętość prowadzi mnie do skruchy
Twa dobroć przyciąga mnie do Twoich rąk

Twa łaska wzywa mnie by Twoim być
Twa przychylność zachwyca mnie

W każdy dzień
Będę chodzić w chwale Twej
I wylewać pieśń z duszy mej

Tyś mój Bóg
Tyś mój Pan
Tyś mój Król
Twa łaska trwa na wieki

Twa łaska trwa na wieki na wieki