Panie mój przychodzę

Panie mój przychodzę dziś
Serce me skruszone przyjm

Skłaniam się przed świętym
Tronem Twym

Wznoszę ręce swoje wzwyż
Miłość mą wyznaję Ci

Uwielbiam Ciebie w duchu
Uwielbiam w prawdzie Cię
Życie me oddaję Tobie, uświęć je!