Panie jesteś Święty (Panie kocham Cię)

Panie jesteś Święty
Panie jesteś Święty
Święty

Panie kocham Cię
Wywyższam i uwielbiam imię Twe