Oddaję Tobie się

Oddaję Tobie się
Oddaję Tobie się
Byś mógł mnie użyć

Panie mój jestem tu
W Twoich rękach życie me
Tobie chcę poddać się
Twoją wolę wypełniać chcę

Oddaję Tobie się
Oddaję Tobie się
Byś mógł mnie użyć

Wszystko chcę oddać Ci
Aby żyć w bliskości Twej
Me pragnienia, plany me
W Twoje ręce złożyć chcę

Oddaję Tobie się
Oddaję Tobie się
Byś mógł mnie użyć

Me życie Twoje jest
Ty jesteś Panem mym
Oddaję się
Oddaję się Tobie