Oczekuję Ciebie Panie

Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie
Patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała
Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie
Choć zazdrości godny świata pałac

Oczekuję Ciebie, Panie
Jesteś mym oczekiwaniem
Uspokajasz serce moje
Uciszeniem jesteś i pokojem mym

Nie chcę, by się wywyższało serce
Wszystko czego pragnę to Twe progi
W ciszy na Twym progu siedzieć będę
Cieszyć się, że jesteś moim Bogiem