Niech Twój ogień

Niech Twój ogień
dziś przenika mnie
Niech rozpala i ożywia mnie

Wszystko Panie o mnie wiesz
To co dobre i co złe
Na kolanach modlę się
Z głębokości wołam,
usłysz mnie

Daj mi moc Swego Ducha,
Moc aby służyć
Szczerze z oddaniem w każdy czas

A gdy przyjdzie mój koniec
Stanę przed Tobą, Ty powiesz
„Me dziecko kocham Cię”

Wszystko Panie o mnie wiesz
To co dobre i co złe
Na kolanach modlę się
Z głębokości wołam,
usłysz mnie