Niech Twej twarzy

Niech Twej twarzy zajaśnieje blask
Wołamy byś uzdrowił naród nasz

Niech w nas przebudzenie zacznie się
By ujrzeli inni rządy Twe

Wywyższanie Pana chwał
Wnosi jedność pośród nas
Dotykaniem nieba chcę
Zmienić obraz ziemi tej
Zmienić obraz ziemi tej

Za siebie już nie oglądamy się
nagrodą wieniec życia dla nas jest

Chociaż się zdarzają w siewie łzy
śmiechu nie zabraknie w czasie żniw

Wywyższanie Pana chwał
Wnosi jedność pośród nas
Dotykaniem nieba chcę
Zmienić obraz ziemi tej
Zmienić obraz ziemi tej

Z przebudzeniem, z przebudzeniem,
z przebudzeniem – Panie przyjdź!