Jezus Boży Syn

Jezus, Jezus Boży Syn
Jedyny Pan, Jezus
Jezus, Jezus z grobu wstał
Króluje w chwale, Jezus

Twe Imię jak miód
na ustach mych Twój Duch
wodą życia
duszy mej

Twe Słowo jak lampa
dla mych stóp Jezu ja kocham Cię,
ja kocham Cię