Jezu mój gdy myślę o ofierze

Jezu mój, gdy myślę o ofierze Twej
Stałeś się nikim, skazanym na śmierć

Często gdy rozmyślam o Golgocie
To wracam pod krzyż jeszcze raz
Wracam pod krzyż jeszcze raz

Gdy jeszcze raz wspominam
Twoją śmierć i Twój krzyż
Me serce jest złamane
Pragnie oddać Ci cześć

Jeszcze raz dziękuję
Proszę prowadź dalej mnie

Jezu Tyś, nad wszystko wywyższony
Jesteś mi Królem, składam Ci cześć

Teraz, gdy rozmyślam o Twej łasce
To wielbić Cię chcę jeszcze raz
Wielbić Cię chcę jeszcze raz

Dziękuję Ci za krzyż
Dziękuję Ci za krzyż
Dziękuję Ci za krzyż
Panie mój