Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym

Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój.
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
By każdy Ciebie poznać mógł.

Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć.
Tyś jest Wszechmocny, Wielki Pan
Twa władza i Moc wiecznie trwa
Wiecznie trwa!

Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
niech nasze głosy Ciebie czczą

Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
niech głośno instrumenty brzmią