Dotknął mnie Boży ogień

Jezus olśnił mnie światłością
Rozpalił serce me
To Jego łaska, miłosierdzie
Zmazały mój grzech

Teraz jak miasto na wzniesieniu
Nie ukryję się
Bo jestem lampą Jego chwały
On światłem jest

Dotknął mnie Boży ogień
I teraz płonie serce me
Chcę ogłaszać to światu
Nie będzie milczeć życie me

Twa miłość nigdy nie ustaje
I wolność daje mi
Duch Święty w mocy mnie prowadzi
Wypełnia mnie

Dotknął mnie Boży ogień
I teraz płonie serce me
Chcę ogłaszać to światu
Nie będzie milczeć życie me

Jezus odmienił mnie
Wypełnił ogniem Swym
Ten święty ogień płonie w sercu mym

Niech wszyscy wiedzą to
Nie mogę milczeć, że
Ten święty ogień płonie w sercu mym

Dotknął mnie Boży ogień
I teraz płonie serce me
Chcę ogłaszać to światu
Nie będzie milczeć życie me

Niech wszyscy wiedzą to
Nie mogę milczeć, że
Ten święty ogień płonie w sercu mym