Dałeś mi życie

Dałeś mi życie
Dałeś radość mi
Ty prowadzisz mnie
Krok za krokiem w każdy dzień

W Tobie ma siła
Jesteś w sercu mym
Tyś latarnią mą
Która świeci w życiu mym

Wolnym uczyniłeś mnie
Dałeś Ducha swego by prowadził mnie
W Tobie wszystko Panie mam
Z Tobą Jezu pragnę być na zawsze