Kazania

Następna transmisja za

Najnowsze kazania

Życzymy miłej lektury

Zwykły czas, niezwykłe rzeczy

Zwykły czas, niezwykłe rzeczy

Mówca:
1 grudnia 2019

Zawsze jest dobry czas na czynienie niezwykłych rzeczy! Wydaje się zwykła wizyta w Świątyni, zapoczątkowała szereg niezwykłych rzeczy w życiu Piotra, Jana, apostołów i całego Kościoła! Miejsce i czas zawsze jest właściwy, póki trwa Boża łaska, by objawiła się Boża miłość i moc! Przyjrzymy się historii uzdrowienia sparaliżowanego...

Zbawienie i nieograniczony wzrost

Zbawienie i nieograniczony wzrost

Mówca:
24 listopada 2019

Kazanie apostoła Piotra podczas Zielonych Świat, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego zawiera w swej treści podstawy do zbudowania w sercach słuchaczy wiary, która doprowadziła ich do Zbawienia. Jest w nim również lekcja dla ludzi nowonarodzonych, o tym co jest podstawą bycia częścią żywego Kościoła! Na koniec drugiego rozdziału...

Boże poruszenie, czyli „tutaj jest to”

Boże poruszenie, czyli „tutaj jest to”

Mówca:
17 listopada 2019

W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich odnajdujemy nie tylko opis zesłania Ducha Świętego lecz również mowę apostoła Piotra. Przyjrzymy się temu pełnemu mocy przesłaniu i oby nasze z równą uwagą i otwarciem (jak miało miejsce u pierwszych słuchaczy) przyjęły płynąca z niej naukę! To kazanie poruszyło i przemieniało tysiące

Przemiana trudna do uwierzenia

Przemiana trudna do uwierzenia

Mówca:
13 listopada 2019

Tylko w Chrystusie możliwe są zmiany tak duże i tak trwałe, że nawet najbliżsi nam ludzi będą zadziwieni ich skalą! Jest to zarówno dramatyczne wydarzenie jak i trwający przez całe życie proces.
Będzie to czas rozważania Słowa i dochodzenia do Bożych praw mających głęboki i bardzo skuteczny wpływ na nasze życie!

Tak jak na początku

Tak jak na początku

Mówca:
10 listopada 2019

Nie tylko nie powinniśmy się obawiać niczego z nauki Pana Jezusa, ale wszystko przyjmować bez względu na skale trudności i wyzwań jakie nam rzuca! Ostatnie polecania wydają się wręcz niemożliwe do spełnienia dla garstki wystraszonych ludzi, a jednak dzieło Pańskie nie tylko się nie zatrzymało, ale z wielką mocą i siłą przewróciło najpierw Jerozolimę

Do czego Bogu potrzebne jest błoto

Do czego Bogu potrzebne jest błoto

Mówca:
6 listopada 2019

Jakie rzeczy we mnie mogą hamować wielkie dzieła Boże? Nasze życie to ciągła przemiana, nie tylko charakteru (co uważam za rzecz niezwykle ważną), ale również naszego sposobu myślenia, co jest rzeczą niezwykle trudną. Właśnie o tym będzie to rozważanie, uświadomimy sobie jak wiele ograniczeń w nas ma nie tylko wpływ

Od tego zależy wszystko

Od tego zależy wszystko

Mówca:
27 października 2019

Nie każda latorośl wydaje obfity owoc. Tego uczymy się w Ewangelii i widzimy to w życiu. Nie wszyscy ludzie uważający się za wierzących wydają dobre świadectwo. Co sprawia tę różnicę? Od czego zależy nasza owocności i jakość życia? Jakie odkrycie dokonujemy czytając Ewangelie Jana i jaki to ma wpływ na postrzeganie Boga i naszą z Nim relację?