Pastor Jarosław Ściwiarski urodził się w 1966 r. w Dąbrowie Górniczej. Swoje życie powierzył Jezusowi w lipcu 1982 r. podczas chrześcijańskiego obozu młodzieżowego w Koszalinie. 29 Sierpnia tego samego roku przyjął chrzest wiary przez zanurzenie.

W 1985 r. Bóg powołał go do służby. Rozpoczął pracę z młodzieżą, jako lider młodzieżowy oraz jako nauczyciel w szkółce niedzielnej. W tym samym czasie zaczął też wygłaszać pierwsze kazania.

W 1988 r. podjął służbę w pełnym wymiarze czasu, jako drugi pastor, a w 1996 r. został ordynowany na pastora przełożonego tejże społeczności. Dąbrowska wspólnota liczyła wtedy nie więcej niż 60 osób. Utrudnieniem był wówczas brak własnej kaplicy.

Dzisiaj – dzięki Bożemu prowadzeniu – Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej liczy blisko 200 osób, dysponuje własną kaplicą z budynkiem administracyjnym oraz planami rozbudowy.

Prywatnie pastor Jarosław od prawie 30 lat jest szczęśliwym mężem Lidii – kobiety wyjątkowej, która wraz z nim niesie odpowiedzialność za służbę. Jest niezwykle charyzmatyczną liderką grupy uwielbiającej i chóru Gospel Band „Dotyk Nieba”. Mają dwie wspaniałe, dorosłe córki: Doris i Oliwię.

Tym, co przyświeca życiu i służbie pastora, jest Słowo zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego 5 – 8:

1.5 … tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę.

1.6 Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom.

1.7 Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

1.8 Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

Media społecznościowe