Bogate powitanie w niebie
Kazania

Bogate powitanie w niebie

– Bóg dał nam wszystko co jest potrzebne do życia w pobożności. Jak mamy pozostać efektywni i produktywni dla Pana w tym życiu? Czy to, co robimy teraz, wpływa na nasz czas w wieczności?