Listy Jana cz. 10 – Zdrowy kościół
Kazania

Listy Jana cz. 10 – Zdrowy kościół

Niema wątpliwości, że apostoł Jan pisząc listy chciał dla kościoła tego co najlepsze! Również jego trzeci list zawiera zachętę i ostrzeżenia, zachęca nas do życia w prawdzie i

Listy Jana cz. 9 – Przeciwko tym, którzy zwodzą kościół
Kazania

Listy Jana cz. 9 – Przeciwko tym, którzy zwodzą kościół

Jan w swoich listach, nie tylko uczy nas, czym jest prawdziwa miłość, ale równie mocno ostrzega przed wielką rzeszą fałszywych nauczycieli. Niestety ich czas się nie zakończył, wobec czego powinniśmy przyjrzeć się temu z wielką uwagą i gotowością sprzeciwienia się wszystkiemu co zagraża zdrowej nauce.

Listy Jana cz. 8 – Ten, którego nie zwycięży zły
Kazania

Listy Jana cz. 8 – Ten, którego nie zwycięży zły

Przyjrzymy się na postawie 5 rozdziału 1 Listu Jana czym jest wiara. Nie tylko jak ją zdefiniować, ale jak nią żyć i dzięki niej prowadzić zwycięskie życie. Zobaczymy też dzięki nauce apostoła Jana czym wiara nie jest. Albo jak mylnie może być rozumiana przez stereotypy religijności. To cenna i niezwykle ważna lekcja z Bożego Słowa do udziału

Listy Jana cz. 7 – Wiara, która zwycięża świat
Kazania

Listy Jana cz. 7 – Wiara, która zwycięża świat

Przyjrzymy się na postawie 5 rozdziału 1 Listu Jana czym jest wiara. Nie tylko jak ją zdefiniować, ale jak nią żyć i dzięki niej prowadzić zwycięskie życie. Zobaczymy też dzięki nauce apostoła Jana czym wiara nie jest. Albo jak mylnie może być rozumiana przez stereotypy religijności. To cenna i niezwykle ważna lekcja z Bożego Słowa do udziału

Listy Jana cz. 6 – Ten, kto miłuje Boga!
Kazania

Listy Jana cz. 6 – Ten, kto miłuje Boga!

Wszyscy jej potrzebujemy i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni, Boża miłość! Została nam okazana w Panu Jezusie i przykazania, abyśmy nią miłowali innych. To jak możemy jej doświadczyć i czym naprawdę jest w naszym życiu, zwarte jest w tym zwiastowaniu. Praktyczna lekcja pełna duchowego doświadczenia!

Listy Jana cz. 4 – Antychrystusowy duch obecnego czasu
Kazania

Listy Jana cz. 4 – Antychrystusowy duch obecnego czasu

Jan był świadkiem wielu wspaniałych Bożych dzieł, ale podobnie jak my, stykał się wyniszczającą mocą demoniczną. Dlatego wzywa nas w swym liście do pełni zaufania, oddania Bogu i staczania duchowej walki zgodnie z naszym powołaniem w Chrystusie. Świadectwo tego apostoła i mądrość dana mu od Boga, ukazuje nam

Listy Jana cz. 3 – Antychrystusowy duch obecnego czasu
Kazania

Listy Jana cz. 3 – Antychrystusowy duch obecnego czasu

Co jest realnym zagrożeniem dla kościoła w obecnym czasie? Może patrzymy nie na to co potrzeba, by dostrzec realność tego zagrożenia. Nie ukrywam, że jestem zaniepokojony tym co się dzieje w zborach, debatami jakie toczą się w mediach społecznościowych na całym świecie. Jakie powinno być nasze stanowisko? Powiem o tym co

Listy Jana cz. 2 – Prawdziwa miłość
Kazania

Listy Jana cz. 2 – Prawdziwa miłość

Coraz trudniej odróżnić to co prawdziwe, od tego co jest podróbka. Niestety dotyczy to również kościoła i będzie coraz trudniej. Musimy zachować czujność i zawsze porównywać każde nauczanie i postawę ludzi do tego o czym czytamy w Biblii. Pojawi się coraz więcej duchowych iluzji nie mających nic wspólnego z prawda Słowa i praw