List do Rzymian cz. 16 – Ewangelia, która zmienia życie!
Kazania

List do Rzymian cz. 16 – Ewangelia, która zmienia życie!

Nie łatwo jedynym kazaniem podsumować tak wielkie dzieło i omówić przy tym ostatni rozdział z wieloma osobistymi pozdrowieniami i pięknym hymnem kończącym ten wyjątkowy list. Szesnasty rozdział rzuca nam współcześnie żyjącym chrześcijanom wyzwanie. Będziemy tez omawiać pewne kontrowersje jakie się pojawiają przy

List do Rzymian cz. 15 – Przez moc Ducha Świętego
Kazania

List do Rzymian cz. 15 – Przez moc Ducha Świętego

Jakże trudne, a wręcz niemożliwe byłoby chrześcijańskie życie bez pełni i mocy Ducha Świętego! To dzięki Niemu w nas, możemy wypełnić Bożą wolę, przynosić owoc, czynić rzeczy o jakich nawet nam się nie śniło. Jak również cieszyć się społecznością z ludźmi w kościele, który przezwycięża wszelkie trudności i pokonuje cielesne

List do Rzymian cz. 14 – Żyć dla Jezusa
Kazania

List do Rzymian cz. 14 – Żyć dla Jezusa

Nowe życie niesie z sobą nasz największy przywilej i najświętsze przeznaczenie, żyć dla Jezusa! Co to znaczy dla mnie osobiście? Jaką różnice powoduje to w kościele? Czym jest Królestwo Boże, a czym nie jest? Wiele praktycznych rzeczy i wiele duchowych doświadczeń. Tego będziemy się uczyć i doświadczać

List do Rzymian cz. 13 – Obleczeni w Pana Jezusa Chrystusa!
Kazania

List do Rzymian cz. 13 – Obleczeni w Pana Jezusa Chrystusa!

Ogromną różnice robi fakt poznania Pana Jezusa! Nasze codzienne życie powinno być tego żywym świadectwem i potwierdzeniem naszej wiary. Stając wobec wielu sytuacji powinniśmy zachować to wszystko czego On nas nauczył i potwierdził przez naukę apostolską. Nie zawsze jest to łatwe, zgodne z naszym oczekiwaniem, ludzkimi

List do Rzymian cz. 12 – Jak pokonać zło
Kazania

List do Rzymian cz. 12 – Jak pokonać zło

W moim życiu jest odwrotnie niż w świecie. Gdy w oczach świata kościół traci, w moim sercu nabiera wciąż nowego jeszcze głębszego znaczenia. Nie mówię o historycznej instytucji (a to penie widzi świat) a pełnym życia, miłości i wszelkiego dobra Ciele Chrystusa, którego jestem żywą częścią. Lecz żyjąc w tym świecie toczy się

List do Rzymian cz. 11 – Głębia i bogactwo poznania Boga
Kazania

List do Rzymian cz. 11 – Głębia i bogactwo poznania Boga

To wielka łaska spotkać żywego Boga i jakże zmienia się nasze życie, gdy poznajemy Go coraz więcej i lepiej każdego dnia. To właśnie w Jego głębi jeść całe bogactwo i mądrość i wszystko czego potrzebujemy. List do Rzymian nie traktuję jak podręcznik, lecz jak skarbnice. Czerpie z niej bogactwo i mądrość całym sercem. Zachęcam do kolejnej

List do Rzymian cz. 10 – Słowo wiary
Kazania

List do Rzymian cz. 10 – Słowo wiary

Pierwsze nabożeństwo w 2022r rozbrzmiewać będzie naszym uwielbieniem, osobistymi modlitwami, możliwością uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej, oraz wysłuchaniem Słowa Bożego z Listu do Rzymian rozdziału 10. Zawarte w nim przesłanie do zboru jest tak ważne, że idealnie Pan pokierował nami, byśmy mogli je rozważyć

List do Rzymian cz. 9 – „Naczynia zmiłowania”!
Kazania

List do Rzymian cz. 9 – „Naczynia zmiłowania”!

Co przesądza o tym, że możemy być pewni naszego wybrania, powołania i usprawiedliwienia? W kręgach społeczności opierających się na Ewangelii z dużą łatwością posługujemy się tymi terminami i mam wrażenie, że czasami automatyzujemy coś, co wymaga od od nas osobistego zrozumienia i przyjęcia. Co sprawia, że apostoła

List do Rzymian cz. 8 – Gwarancja zwycięstwa!
Kazania

List do Rzymian cz. 8 – Gwarancja zwycięstwa!

Gwarancję naszego zwycięstwa jasno określa Boże Słowo. Oparta jest na tym - co w tym świecie pełnym niepewności - daje nam całkowitą pewność. Jednak nie pozbawiona jest warunków, do których się odniesiemy, rozważając kolejny fragment z 8 rozdziału Listu do Rzymian. Dobrą nowiną jest to, że nikt z nas nie musi być przegrany

List do Rzymian cz. 7 – Duch synostwa!
Kazania

List do Rzymian cz. 7 – Duch synostwa!

Nie ma takiej siły na całym świecie, która może oczyścić serce człowieka i uczynić go wolnym od grzechu! Mógł i dokonał tego tylko Jezus Chrystus, przychodząc na ten świat dla naszego zbawienia. Na nowo człowiek może cieszyć się społecznością z Bogiem i nazywać Go w wyjątkowy niepowtarzalny sposób! Jest to możliwe nie przez

  • 1
  • 2