Ocaleni przez wiarę! Jozuego 2
Kazania

Ocaleni przez wiarę! Jozuego 2

Przez wieki do dnia dzisiejszego niezmienna jest łaska Boża dzięki której możemy być zbawieni przez wiarę! Dzieło Pana Jezusa i nauka apostołka jest pewnym fundamentem naszego zbawienia. Nic nie może być równie ważne i niczemu innemu nie powinniśmy poświecić tyle uwagi i zaangażowania naszych serc, modlitw i dział

Bądź mocny i mężny – Jozuego 1
Kazania

Bądź mocny i mężny – Jozuego 1

To nowy cykl środowych nabożeństw opartych na księdze Jozuego. Przyjrzymy się tej niezwykłej historii ukazującej nam, jak wierność Bożemu Słowu, odważne, pełne wiary poświęcenie przynosi zwycięstwo i pozwala nam posiąść “ziemię Bożych obietnic”. Dla Izraela była to nowa droga, nie utarte szlaki, lecz nowe nie porównywalne z niczym