Zbuduję kościół mój! Dar Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.13
Kazania

Zbuduję kościół mój! Dar Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.13

To kluczowe miejsce w historii kościoła, ma ogromne znaczenie dla nas. Potrzeba było objawienia z samego nieba, by przekonać apostoła Piotra do pójścia poza znane mu granice jego pobożności i podzielić się Dobrą Nowiną z poganami i zobaczyć jak również na nich stepuje dar Ducha Świętego. Zwiastowaniu Ewangelii towarzyszy

Zbuduję kościół mój! Wspomagani przez Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.12
Kazania

Zbuduję kościół mój! Wspomagani przez Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.12

Na każdym kroku i w każdym wydarzeniu widzimy jak wielki wpływ na kościół miał Duch Święty. Choć o Nim czytamy tak niewiele możemy Go doświadczać jeśli nie będzie tematem naszych rozważań i centrum naszego życia i służby. Potrzebujemy na nowo otworzyć nasze serca i zbory, życie i służbę na Jego wielką moc i świętość, która

Zbuduję kościół mój – Niewygodna prawda! Dzieje Apostolskie cz. 6
Kazania

Zbuduję kościół mój – Niewygodna prawda! Dzieje Apostolskie cz. 6

Zasada, by mówić tak jak Boże Słowo jest piękna i bardzo trudna. Dlatego, że nie wszystkim się podoba, nie wszyscy ją akceptują, kłóci się z innymi religiami, a nawet w samym nurcie chrześcijaństwa może nie być dobrze odbierana ze względu na bezkompromisowe podejście do grzechu i różnych religijnych praktyk.

Dary Ducha Świętego – dar mówienia innymi językami
Kazania

Dary Ducha Świętego – dar mówienia innymi językami

Potrzebujemy odpowiedzi wynikających z Bożego Słowa, nauki apostolskiej ma temat daru mówienia językami i właściwego, zdrowego używania go w naszym życiu i służbie Kościoła.
Oczywiście jest wiele pytań, czy dzisiaj potrzebujemy tego daru, czy wciąż jest aktualny, czy zawsze jest potwierdzeniem