Więcej chwały
Kazania

Więcej chwały

Zatroskani o sprawy codzienne, często umyka nam troska o Bożą Chwałę w naszym życiu. Na podstawie księgi Aggeusza zobaczymy, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko aby Jego dzieci, Jego kościół miały się lepiej niż dawniej. To od nas zależy, czy skorzystamy z tego zaproszenia do współpracy i odbierzemy wynikające