Chrzest wiary – 20 listopad 2019

Chrzest wiary – 20 listopad 2019

To ogromny przywilej i wielkie błogosławieństwo dla nas gdy widzimy jak Słowa Ewangelii zmieniają czyjeś życie i wypełniają się na naszych oczach!

Chrzest Wiary jest pięknym obrazem naszej duchowej przemiany,  właśnie tego wydarzenia jesteśmy świadkami podczas tego nabożeństwa, oto kolejne osoby wyznają swoją wiarę w Jezusa i potwierdzają Jego zbawcze dzieło w swoim życiu!

To obraz śmierci naszej starej natury i powstanie do nowego życia w Bożej miłości, mocy i mądrości!