Tyś żył tyś zmarł

Tyś żył, Tyś zmarł
I po trzech dniach Tyś zmartwychwstał
I dziś żyjesz w nas

Tyś Pan, Tyś Król
Powrócisz wkrótce zabrać nas
Niech w dzień i w noc
Cała ziemia wielbi Ciebie
Cała ziemia wielbi Ciebie

Ty chcesz wymazać z życia każdy grzech
Ty chcesz by w Tobie zawsze ukryć się

Przyszedłeś prowadzić w prawdzie nas
zmieniła serca nasze miłość Twa