Ty, Tyś mój Bóg

Jestem tu, by szukać Ciebie
Jestem tu by widzieć Cię

Oddaję Boże chwałę Ci
Kłaniając się przed tronem Twym

Jakbym nie mógł Panie Ciebie czcić, Cię czcić

Ty, Tyś mój Bóg
Tyś mój Pan
Jesteś wszystkim w życiu mym

Tyś mój Król
Wszechświata Pan
Chcę moim życiem
Ciebie czcić

Jestem tu, by podziękować
Jestem tu, byś zmieniał mnie

Oddałeś swoje życie za mnie
Twój krzyż wolnością dla mnie jest

Jakbym nie mógł Panie Ciebie czcić, Cię czcić