To jest Twój Kościół

Żywa moc Świętego Ducha z nami jest
Wszystko jest możliwe w mocy tej
Pokonamy zło, pokonamy grzech
Jezus z nami jest

Nie musimy się już bać ciemności zła
Jezus światłem Swym rozprasza je
Pokonamy zło, pokonamy grzech
Jezus z nami jest

To jest Twój Kościół Panie gdzie ogień Ducha pali się
Mamy gorące serca wywyższać Imię Twe

Niech ogień płonie w każdym z nas
Oświetla drogę niszczy strach

Niech ogień Ducha płonie
To jest Twój lud to jest Twój Kościół Panie