Stworzyciel

Jesteś tu
Poruszasz w chwale się
Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię

Jesteś tu
Dotykasz naszych serc
Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię

Stworzyciel, czyniący cuda, wybawiciel
Światło w ciemnościach mój Bóg
Takim jesteś Ty

Jesteś tu
Prostujesz życie me
Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię

Jesteś tu
Leczysz serce me
Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię