Śpiewajcie Bogu pieśni chwały

Śpiewajcie Bogu pieśni chwały
Alleluja

Nasz Pan Królem jest całej Ziemi
Więc zawsze śpiewaj Mu z całego serca
O klaszczcie krzyczcie wraz wszyscy ludzie
Bo On jest godzien wszelkiej czci