Przyjdźmy pokłońmy

Przyjdźmy pokłońmy przed Nim się
Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym

Gdyż On ma wszelką moc
A myśmy owcami pastwisk Jego
Oraz trzodą Jego rąk
Oraz trzodą Jego rąk