Przenikaj ogniem Swym

Spragniony Twej chwały
Więcej chcę wciąż Ciebie mieć
Panie w życiu mym

W mych słowach ja nie wiem jak
Wyrazić me pragnienie mam
By blisko Ciebie być

Jestem tutaj
Wznoszę ręce me
Ze łzami wołam:
Ciebie więcej chcę

Przenikaj ogniem Swym
Przenikaj ogniem Swym
Płoń w sercu mym
Płoń w sercu mym