Panie twa łaska nad nami jest

Panie Twa łaska nad nami jest
Twoja miłość przychodzi wciąż

Działasz w mocy pośród nas
Przenikasz serca gładzisz grzech

My chcemy więcej Ciebie
Więcej łaski Twej
Pragniemy więcej mocy
Więcej miłości Twojej