Pan jest wśród nas

Pan jest wśród nas
Prawdziwie jest wśród nas
Pan jest wśród nas
widzę go

On zmartwychwstał i króluje
Jezus, Jezus
On jest tutaj by nam służyć
Jezus, Jezus

Pan zmartwychwstały
Cudowny nasz przyjaciel
Chrystus Emanuel tutaj jest