Pamiętać chcę

Pamiętać chcę ten wielki dzień
Gdy wziąłeś krzyż ratując mnie
Pamiętać chcę ofiarę Twą
W niej życie me, w niej moja moc

Jezu, jak cudowne imię Twe
Jezu, Ty zmieniłeś mnie

Znasz serce me mój każdy dzień
Objąłeś mnie miłością Swą
Przy Tobie chcę na zawsze być
Twa łaska jest schronieniem mym

Przyszedłeś jak dzień by rozbić ten mrok
Co więził serce me
Gdy cały mój świat rozsypał się w proch
Dałeś mi życia sens