Nasz Ojcze

Nasz Ojcze w niebiosach
Święć się Imię Twe
Niech przyjdzie Twe Królestwo
Twa wola spełni się

Na ziemi tak jak jest w niebiosach
Bądź wola Twa
Na ziemi tak jak jest w niebiosach
Bądź wola Twa

|| Przyjdź Królestwo Twe ||

/: Twoje jest Królestwo
Twoja jest potęga
Twoja jest chwała na wieki amen:/