Mów do mnie Panie

Mów do mnie Panie
Chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie co masz dla mnie

Nie chcę się chować
Lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym Panie chcę iść

Święty, Potężny jesteś Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce nie dzięki nam samym