Hosanna

Niech słaby powie: „Mam moc”, biedny wyzna: „Wszystko mam”
Ślepy mówi: „Widzę znów”, we mnie to uczynił Bóg.

Hosanna, hosanna Barankowi, co siebie dał.
Hosanna, hosanna, Jezus zmarł i zmartwychwstał.

Wejdę w rzekę, gdzie grzechy me
Zmywasz, Zbawco, swoją krwią.
Z niebios miłość wylewa się, łaską swą ogarnij mnie.

Z wód głębokich podniosę się
Wprost w ramiona, Panie, Twe
I zaśpiewam nową pieśń, Jezus Król uwolnił mnie.