Duchu Święty wołam przyjdź

Duchu Święty wołam przyjdź,
Bądź jak ogień duszy mej,
Bądź jak ogień w ciele mym,
Rozpal mnie

Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie jego wielkie jest

Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go