Duchu Święty dotknij nas

Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty dotknij nas

Kościół Swój radością przepełniaj
Pokojem przepełniaj
Miłością przepełniaj
Przyjdź w całej Swej chwale
Przyjdź