Ach potrzebuję Cię

Ach potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój!
Twe imię skałą mą, w nim jest pociechy zdrój!

O Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie.
Ja muszę mieć Cię Zawsze. Błogosław mi

Ach potrzebuję Cię, o Jezu przy mnie stój,
Bym został wiernym Ci, przez cały życia bój.

Ach potrzebuję Cię, jak Ty chcesz tak mnie wiedź.
Bo wiem że w słowie Twym, nadzieję mogę mieć.

Ach potrzebuję Cię, w dniach dobrych jak i w złych.
Tyś słońcem, tarczą mą, na wszystkich drogach mych.

Ach potrzebuję Cię, przez Ciebie w górze mi,
Kochany Jezu mój korona życia lśni!