Kazania

Następna transmisja za

Najnowsze kazania

Życzymy miłej lektury

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów

Mówca:
5 lipca 2020

Wiemy jak ważny jest dar proroctwa, świadczą o tym niezwykłe historie Biblijne gdy Duch Święty mówił do ludzi, zborów, miast i narodów. Mamy również wiele wspaniałych historii jak Duch Święty przemawiał do ludzi w historii Kościoła i jak wielki to miało wpływ na ich życie i służbę. Potrzebujemy tego daru, jak również uczyć się słuchać Bożego

List do Zboru w Laodycei – Bądź gorliwy

List do Zboru w Laodycei – Bądź gorliwy

Mówca:
1 lipca 2020

Nie wszystko co mówi Pan jest miłem i przyjemne do wysłuchania, ale nawet w najtrudniejszych Słowach jest Jego miłości do Kościoła. I nawet jeśli Zbór wymaga pokuty i zmiany jest dla niego nadzieja. Wystarczy szczerość serca i proste pełne oddania posłuszeństwo. Sytuacja Zboru w Laodycei to obraz Kościoła, który stał

Za sprawą Ducha

Za sprawą Ducha

Mówca:
28 czerwca 2020

Gdyby nie rola i dzieło Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, właściwie nie byłoby tej księgi, lub niewiele istotne notatki bez szczegolnego wpływu na nasze życie. Czy podobnie ma się sytuacja dzisiaj? Jeśli ograniczymy i ujmiemy dzieło Ducha Świętego w Kościele, Zborze co pozostanie? No cóż wyobrażnie nam podpowiada, że

List do zboru w Filadelfii – Otwarte drzwi

List do zboru w Filadelfii – Otwarte drzwi

Mówca:
24 czerwca 2020

Z radością i przyjemnością powracamy do tego listu. Powodem jest to, jak wiele dobrych rzeczy mówi do tej wspólnoty Jezus i jak wielkie obietnice i perspektywy stoją pędź nimi otworem. Jaki Zbór, by tego nie chciał usłyszeć? Lecz musimy się zastanowić co jest tego powodem? Co jest w nich tak niezwykłego, że słyszą tak niezwykle

Życie i służba w Duchu Świętym

Życie i służba w Duchu Świętym

Mówca:
21 czerwca 2020

Im szybciej odkryjemy rolę i dzieło Ducha Świętego tym owocniejszej i skuteczniejsze będzie nasze życie i służba! Dlatego podczas cyklu czerwcowych nabożeństw, głównym tematem jest Osoba i dzieło Ducha Świętego! Po raz kolejny zajrzymy do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, by zobaczyć jak wiele wspaniałych darów

List do Zboru w Sardes – Bądź czujny

List do Zboru w Sardes – Bądź czujny

Mówca:
17 czerwca 2020

To, że tak wiele cudownych rzeczy otrzymaliśmy z łaski, za darmo nie oznacza, że powinnismy to traktować lekko i pobłażać naszemu życiu. Łaska to dar, ale również odpowiedzialność. Wielką cenę zapłacił za nas nasz Zbawiciel, tym bardziej powinnismy zachować ostrożność i czujność, nie pozwalając sobie na utratę czegokolwiek z tego skarbu.

Tylko w Duchu Świętym

Tylko w Duchu Świętym

Mówca:
14 czerwca 2020

Sporo jest kontrowersji wobec darów Ducha Świętego. Większość z nich jest wynikiem nadużyć jakich się dokonuje powołując się na Jego działanie, gdy w rzeczywistości jest to dalekie od Jego standardów.
Nie tylko dobrze, ale konieczne jest zapoznanie się z listą darów i sposobem w jaki Duch Święty działa. Temu celowi ma

Duch mówi do Zboru

Duch mówi do Zboru

Mówca:
7 czerwca 2020

Możemy być tego pewni, że Pan wciąż do nas mówi! Potrzebujemy usłyszeć Jego głos, do tego potrzebujemy wiedzieć w jaki sposób On do nas przemawia, jak go rozróżnić, co daje nam gwarancję, że to jest Jego głos. Przez całą Biblię, aż do Księgi Objawienia widzimy sytuacje, w których umiejętność usłyszenia Bożego głosu była związana

Bóg odpowiada ogniem

Bóg odpowiada ogniem

Mówca:
31 maja 2020

Jeden z symboli Ducha Świętego to ogień. Wspominam o nim, ponieważ jedna z historii Starego Testamentu opowiada o tym jak Bóg odpowiedział ogniem. Zobaczymy w jakich to było okolicznościach i jaki miało wpływ na Izraela. Zobaczymy też w jakich okolicznościach i jak Bóg zesłał swego Ducha na 120 ludzi zebranych