Akceptacja

Akceptacja
  • Bóg nie ma względu na osobę, my również.
  • Nie oceniamy przeszłości, patrzymy przez pryzmat Bożej miłości i akceptacji.
  • Dla Niego każdy z nas jest cenny i ważny.
  • To dla nas zaszczyt, gdy ktoś zechce z nami oddawać Bogu chwałę.
  • Wiemy, ile nam Bóg przebaczył, jest to miara, którą się posługujemy w przyjmowaniu i akceptowaniu wszystkich ludzi.
  • Na wzór naszego Pana i zgodnie z Jego Słowem, jest to miejsce dla wszystkich, „którzy są spracowani i obciążeni”.
  • Wyrazem szacunku i wsparcia będzie nasza modlitwa o każdego, kto tego potrzebuje.